Google Ads

Udarbejdelse af dine annoncer

Vi udarbejder dine annoncer med fokus på kvaliteten af teksterne, landingssiderne og nøgleordene, så sandsynligheden for konverteringer øges.

Optimering af dine kampagner

Vi optimerer løbende dine kampagner for at opnå de bedste resultater, så dine annoncekroner bliver brugt så effektivt som muligt.

Overordnet strategi for Google Ads

Vi klarlægger dine ønsker og mål sammen med dig, så vi kan lægge en overordnet strategi for dine annoncekampagner.

Hvordan kan AdFIT hjælpe dig med Google Ads (tidl. Google AdWords)?

AdFIT kan hjælpe dig med at køre annoncekampagner i Google Ads (Google AdWords). I samarbejde med dig lægger vi en strategi for at opnå dine mål med annoncering og markedsføring af dine produkter og/eller services i Google Ads.

Google Ads

Vi tilbyder:
  • En overordnet strategi for dine kampagner
  • Opsætning af din Google Ads konto
  • Daglig drift af dine kampagner
  • Løbende optimering af bud på søgeord
  • Sporing af resultaterne fra dine kampagner
  • Justeringer baseret på sporede resultater

I starten af et samarbejde med dig fastlægger vi en overordnet annoncestrategi. Når linjerne er lagt for strategien, vil vi stå for opsætningen af din Google Ads konto og den daglige drift af dine annoncekampagner – herunder bl.a. at udføre research af nøgleord der skal målrettes mod, at opbygge en passende kampagnestruktur, osv. – og vi vil lave den nødvendige løbende optimering af bud på søgeord samt opdateringer. Vi vil også spore resultaterne af dine kampagner og lave justeringer, baseret på disse resultater, for at optimere dem løbende. Det betyder, at du ikke behøver investere din tid, og at du kan nøjes med at udstikke retningslinjerne samt evt. ønskede løbende ændringer, der skal følges for dine kampagner. Vores mål vil altid være at levere de stærkeste resultater for dig, så du får mest muligt ud af dine annoncekroner.

Ads icon blue - Google Ads

Du kan samtidig overveje at kombinere din annoncestrategi i Google Ads med en strategi for SEO (Søgemaskineoptimering), der optimerer din hjemmesides placering i de organiske søgeresultater, for at skabe en samlet digital marketingsstrategi for dig. AdFIT kan også hjælpe dig med din strategi for søgemaskineoptimering – se vores side om SEO.

En gennemtænkt kampagnestrategi er vigtig

Administration af annoncekampagner i Google Ads kan, afhængig af en kontos størrelse, være mere eller mindre tidskrævende. Uanset størrelsen af ens konto bør vigtigheden af en gennemtænkt kampagnestrategi dog ikke undervurderes. For at få succes med de kampagner man sætter i værk, er det helt essentielt, at der er en tæt sammenhæng mellem de forskellige elementer i kampagnerne. Hvis man f.eks. er interesseret i at skabe en søgeannonce for høretelefoner, der er trådløse, og derfor byder på nøgleordet ”trådløse høretelefoner”, bør annoncen, der vises efter en relateret søgning, beskrive netop disse produkter. Vælger folk efterfølgende at klikke på annoncen, bør den webside, de lander på, kun vise et udvalg af høretelefoner, der er trådløse. Jo bedre sammenhæng der er, des større er sandsynligheden for at få succes med ens annoncer.

Omvendt kan man sige, at hvis der ikke er sammenhæng mellem nøgleord, annoncer og landingssider – hvis man i ovennævnte eksempel i stedet havde en annonce, der beskrev forskellige slags høretelefoner, selvom man havde budt på nøgleordet ”trådløse høretelefoner”, og samtidigt blev sendt til en landingsside, der indeholdt alle slags høretelefoner – så er sandsynligheden for, at folk foretager et køb (konverterer) mindre. Derudover er der en risiko for, at man kommer til at betale mere for sine kampagner, da Google Ads tager højde for de tre elementers (nøgleord, annoncer og landingssider) kvalitet for at afgøre ens placering i de betalte søgeresultater. Kvaliteten af elementerne har tillige indflydelse på, hvor meget folk betaler for deres søgeannoncer. Når man er i gang med en kampagne, eller starter en ny, er det derfor vigtigt at have sammenhængen mellem disse elementer i baghovedet.

Hvad er Google Ads?

Du kender dem sikkert allerede. Du laver en søgning på Google og frem kommer søgeresultaterne. Øverst på siden, afhængig af din søgning, vil der ofte være en eller flere annoncer. Disse annoncer kan forekomme i forskellige udgaver. Hvis din søgning er produktrelateret, f.eks. ”bordlampe”, kan der fremkomme billeder med bl.a. produktinformation og pris fra forskellige leverandører. Et andet eksempel kunne være, at du søger på ”café”. I dette tilfælde kan din søgning resultere i et kort med en tilhørende liste over caféer i dit nærområde. Et tredje eksempel kunne være en servicerelateret søgning på ordet ”rengøring”. Denne søgning vil sandsynligvis resultere i en række tekstannoncer for forskellige rengøringsfirmaer, der evt. er suppleret med et kort og en liste som nævnt i det andet eksempel.

Online markedsføring og annoncering med Google Ads kan tage flere forskellige former – herunder betalte søge- og displayannoncer. For den enkelte virksomhed er der en række muligheder med den betalte annoncering på Google, der adskiller sig væsentligt fra markedsføring og reklamering i de traditionelle medier såsom radio, tv og trykte medier. Det gælder især de muligheder, der er for at målrette dine betalte søgeresultater direkte mod det publikum, som du ved eller formoder, vil være modtageligt overfor dit budskab. Desuden kan du måle resultaterne af din indsats direkte og optimere din strategi derefter. Dette er styrken ved betalt online annoncering med Google Ads.   

Søge- og displayannoncer

Man kan overordnet set tale om to hovedområder indenfor online annoncering med Google Ads.

De to områder er:

  1. Søgeannoncer – for målrettede resultater på søgemaskiner
  2. Displayannoncer – for visninger af annoncer på tværs af hjemmesider, videoer og apps

Søgeannoncer viser reklamer for dit produkt og/eller din service til personer, der aktivt søger på Googles søgemaskine. Dette er en enorm fordel i forhold til traditionelle medier, da du nu kan målrette din annoncering direkte mod dine potentielle kunder og derved få optimeret udbyttet af dine reklamekroner. Forestil dig at en kunde søger på lige præcis det produkt eller den service, du udbyder. For eksempel ved følgende søgning: ”køb sengetøj” – denne søgning vil straks afsløre, at den pågældende person, der søger, er interesseret i et bestemt produkt, og samtidigt har personen udtrykt en interesse i at købe. En virksomhed, der fører dette produkt og tillige har oprettet en søgeannonce i Google Ads, der er målrettet disse nøgleord (keywords), kan således få vist sin annonce blandt søgeresultaterne. Derved kan man øge sandsynligheden for et salg (en konvertering) betragteligt i forhold til en annonce i f.eks. et trykt medie, der ville ramme et meget bredt publikum og muligvis ville blive bemærket af de færreste, der læste mediet.

Displayannoncer kan vise online reklamer på forskellige hjemmesider. De kan også vises i videoer, på f.eks. YouTube, og i apps til mobiltelefoner/smartphones. Afhængig af dine valg kan annoncerne vises på hundrede- sågar tusindvis af forskellige hjemmesider på nettet. Du kan vælge at målrette dine displayannoncer på specifikke hjemmesider (f.eks. en lokal netavis), efter temaet på en hjemmesides indhold (f.eks. opskrifter på mad) eller efter adfærd (f.eks. hvis en person tidligere har besøgt din hjemmeside). Det er vigtigt at skelne imellem søgeannoncer og displayannoncer. Displayannoncer adskiller sig fra søgeannoncer på den måde, at de bliver vist på forskellige hjemmesider, som folk besøger af forskellige grunde. Det betyder naturligvis, at folk ikke har søgt direkte på det de leder efter, sådan som de gør på en søgemaskine. Man bør derfor overveje at differentiere budskaberne i kampagner for henholdsvis displayannoncer og søgeannoncer, hvis man ønsker at anvende begge disse i sin betalte online annoncestrategi.

Hvorfor benytte Google Ads?

Det korte svar er, at du kan målrette dine relevante annoncer til et relevant publikum, at du kun betaler når der klikkes på en af dine annoncer, at der kan laves ændringer til dine annoncer til hver en tid, at du kan vælge hvornår dine annoncer skal vises, at resultaterne af dine annoncekampagner kan måles og at du hele tiden kan optimere din online annoncestrategi. Dette er de overordnede grunde til at vælge at benytte Google Ads i din samlede digitale marketingsstrategi.  

Målret relevante annoncer til et relevant publikum

Google Ads gør det, som tidligere nævnt, muligt at målrette annoncer, der er relevante, direkte mod det publikum, der må forventes at være mest modtageligt overfor budskabet. Det betyder, at du f.eks. kan lave en søgeannonce for dit produkt eller din service, der henvender sig til et publikum baseret på dets geografiske placering. Et andet eksempel kunne være, at man ønsker at køre en kampagne med displayannoncer, der er henvendt til et bestemt demografisk publikum (eks. en aldersgruppe). Der er mange muligheder for at målrette annoncer i Google Ads, hvilket gør, at man kan skræddersy en online markedsføringsstrategi, der netop passer til ens egne behov.

Betal kun når der klikkes på annoncerne

En stor fordel ved Google Ads er, at der kun betales for de annoncer, folk klikker på. Det betyder, at dine annoncer kan blive vist i søgeresultater samt på hjemmesider, og at betalingen for dem således først bliver opkrævet fra Google, når folk har klikket på dem. Der bliver derfor kun opkrævet betaling i de tilfælde, hvor folk allerede har vist interesse for budskabet i dine annoncer ved at klikke på dem, til forskel fra en reklame i f.eks. radioen. Det er vigtigt at understrege, at du selv afgør, helt og holdent, størrelsen på det budget, du vil bruge på dine annoncekampagner med Google Ads. Størrelsen af ens budget er heller ikke altafgørende for den succes, man har med at konvertere potentielle kundeemner – det har anvendelsen af budgettet derimod. Man kan komme langt med en fornuftig anvendelse af det budget, man har til rådighed. Budgettets størrelse har dog en indflydelse på den rækkevidde, man kan forvente at opnå for sine annoncekampagner.  

Foretag ændringer til hver en tid

Det er til enhver tid muligt at lave ændringer til dine annoncekampagner med Google Ads. Ønsker du f.eks. at opdatere en annonce, eller ønsker du f.eks. at køre en tilbudskampagne i en begrænset periode, kan der foretages ændringer derefter. Der kan også være tale om, at en igangværende annoncekampagne ikke lever op til dine forventninger. I sådanne tilfælde vil det være muligt at foretage ændringer til kampagnen, der falder bedre i tråd med dine mål. Motiverne til at lave ændringer kan således være forskellige. Fordelen ved Google Ads er dog, at der ikke er nogen begrænsninger, når det kommer til, hvad det er ved ens annoncekampagner, man vil ændre.  

Vælg hvornår annoncerne skal vises

Har du et ønske om kun at vise dine annoncer på nogle bestemte tidspunkter eller dage, er dette også en mulighed med Google Ads. Det er f.eks. muligt at vælge præcis hvilke dage om ugen, eller præcis i hvilket tidsrum om dagen, dine annoncer skal vises. Hvis du har en ide om, hvornår det er mest sandsynligt, at du laver et salg eller tiltrækker en potentiel kunde, kan du også justere det beløb, du vil bruge på klik på specifikke tidspunkter og dage. Det kan også lade sig gøre at nedjustere det beløb, man vil bruge på klik på bestemte dage, eller tidspunkter på dagen, hvor man har opnået færre konverteringer.

Mål resultaterne af annoncekampagner

Resultaterne af dine annoncekampagner kan måles i Google Ads (eller Google Analytics), og dermed antyde hvad der virker, og hvad der ikke virker ved efterfølgende analyse. Inden man starter en ny kampagne, er det en god ide at få defineret, hvad det er for nogle mål, man gerne vil opnå. Det kan f.eks. være, at man ønsker at skabe øget opmærksomhed (eks. flere besøgende på ens hjemmeside), eller det kan være at øge potentielle kunders engagement (eks. tilmelding til nyhedsbrev). Et ønske om øget opmærksomhed kan hænge sammen med, at man gerne vil have et nyt publikum til at interessere sig for ens produkt eller service, mens det at øge potentielle kunders engagement kan være begrundet med et ønske om, at få folk til at forstå hvad det er man som virksomhed tilbyder. Derudover kan man også have som mål at få flere konverteringer (eks. at folk foretager et køb), eller at bibeholde kunder der allerede har konverteret (eks. deltagelse i online promoveringer). Mål for konverteringer kan f.eks. handle om salg til nye samt eksisterende kunder, eller det kan handle om at få nye potentielle kundeemner. Mål om at bibeholde kunder vil ofte være forbundet med bl.a. at give forskellige former for tilbud eller tilbyde fordele, vha. online promovering, til ens nuværende og tidligere kunder.

Når det drejer sig om måling af resultater, kan der skelnes imellem to former for konverteringer. Man kan her tale om mikro og makro konverteringer. En mikro konvertering er som regel et sekundært mål såsom tilmelding til et nyhedsbrev på e-mail, en visning af en video eller f.eks. en kommentar på en blog. En makro konvertering betyder som regel, at man har opnået et større mål såsom et salg, eller at man har anskaffet et nyt potentielt kundeemne.

Mulighed for kontinuerlig optimering af annoncestrategi

Optimering af din annoncestrategi bør, så længe du har annoncer i Google Ads, være en proces der aldrig slutter. For at maksimere udbyttet af din digitale markedsføringsindsats er det vigtigt, at få analyseret resultaterne af de annoncekampagner man har kørt i Google Ads. Når resultaterne er blevet analyseret, kan man efterfølgende iværksætte en optimeringsproces. Blandt de betydningsfulde tiltag, man kan anvende i denne proces, er forbedring af ens ”Quality Score”, der er et udtryk for hvor relevante de nøgleord, annoncer og landingssider, man anvender er. Den kan således være med til at give et skøn af dine annoncers kvalitet. En lav ”Quality Score” bør dog som udgangspunkt ikke give anledning til bekymring, da den kan forbedres ved at lave nogle justeringer til ens igangværende kampagner. Det handler bl.a. om, at lave justeringer der optimerer samspillet mellem ens nøgleord, annoncer og landingssider, så de mest relevante resultater bliver vist for folk, der udfører en søgning. Med andre ord jo bedre den røde tråd er gennem de tre elementer, des højere kvalitet må annoncerne formodes at have.

Igen, så er optimering af annoncer noget, der bør foregå kontinuerligt, og hyppigheden, hvormed man bør optimere, afhænger bl.a. af størrelsen på ens konto samt den mængde tid, man har mulighed for at anvende. Der vil være nogle justeringer for at optimere, der bør foretages på månedlig basis. Men det er naturligvis ikke hele ens annoncestrategi, man bør justere hver måned. For nogle af de annoncerelaterede tiltag vil det f.eks. være tilstrækkeligt at foretage justeringer hver anden eller tredje måned.

Bliv kontaktet