SEO

Udarbejdelse af søgeordsanalyse

Vi laver en søgeordsanalyse for at kortlægge dine brugeres adfærd, så vi kan finde frem til de helt rigtige keywords, der potentielt kan øge din trafik.

Teknisk SEO-optimering

Vi optimerer den tekniske del af din hjemmeside for at opnå en bedre rangering i Googles organiske søgeresultater.

Tekstskrivning

Vi tilbyder at skrive nye tekster for dig, eller omskrive dine eksisterende, så du er sikker på, at de er fuldt ud SEO-venlige.

Hvordan kan AdFIT hjælpe dig med Search Engine Optimization?​

Hvis du ønsker at søgemaskineoptimere din hjemmeside, så du kan opnå en højere placering på Google, tilbyder AdFIT dig hjælp med dette. Vi udfærdiger en grundig søgeordsanalyse og lægger en SEO-strategi, som kan hjælpe dig med opnå flere besøgende på din webside. Desuden tilbyder vi at skrive dine tekster for dig, så vi er sikre på at du får de rigtige ord med – noget som kan have afgørende betydning for din rangering på Google. Har du brug for at blive mere synlig lokalt, tilbyder vi også hjælp til dette. Med en lokal SEO-strategi har du mulighed for at nå ud til kunder i dit nærområde, som er relevante for dig.

SEO

Vi tilbyder:
 • Udarbejdelse af søgeordsanalyse
 • Teknisk SEO-optimering af din webside
 • Udarbejdelse af linkbuilding-strategi
 • Tekstskrivning af indhold på din webside
 • Udarbejdelse af lokal SEO-strategi

Du kan desuden vælge at kombinere din SEO-indsats med en Google Ads-strategi for at få en mere komplet digital marketingsløsning. Se vores side om Google Ads.  

Søgeordsanalyse

Hvis du ønsker mere trafik på dit site, er det afgørende at forstå dine brugeres adfærd. En søgeordsanalyse er med til at afdække netop dette. En søgeordsanalyse er mere præcist en analyse af de ord folk søger på, når de leder efter noget bestemt. Hvilke keywords benytter de f.eks. for at finde frem til lige præcis din hjemmeside? Vi kigger også på søgevolumen for at se hvor mange gange et bestemt ord er blevet søgt på.

Udarbejdelsen af søgeordsanalysen sker bl.a. i samarbejde med dig, da det er vigtigt at finde frem til de helt rigtige keywords, som er relevante for din webside. De rigtige ord er af afgørende betydning og skal nøje udvælges for at placere dig så højt som muligt på Google. Desuden benytter vi forskellige søgeordsværktøjer, som giver os et indblik i relevant data samt tager et kig på eventuelle konkurrenter. Med søgeordsanalysen kan vi lægge en handlingsplan for dig fremadrettet, så vi sikrer at du opnår resultater, der kan gavne din forretning på kort og lang sigt.

Teknisk SEO

Teknisk SEO er, som navnet antyder, den tekniske del, der skal optimeres på din hjemmeside. Det indbefatter bl.a. følgende:

 • Er din hjemmeside mobilvenlig?
 • Hvor hurtigt responderer din side?
 • Lever din side op til de sikkerhedsmæssige standarder?
 • Er dine billeder for store?
 • Bruger du kvalitetsoverskrifter?
 • Har du nogle 404-error sider?

Det er essentielt, at den tekniske del af din hjemmeside fungerer optimalt, da Google indekserer på baggrund af dette. Uden et fokus på dette område, vil en god placering på Google være mindre sandsynlig. Vi hjælper dig med at få styr på de tekniske aspekter af dit site, så de lever op til Googles mange kvalitetskrav.

Linkbuilding-strategi

At komme højere op på Googles resultatsider kræver en god linkbuilding-strategi. Et fornuftigt antal kvalitetslinks, der linker til dit site, er den bedste vej til at opnå dette. Vi hjælper dig med at få nye links ved at kontakte potentielle emner, som kunne være interesseret i at linke til netop dit site.

Tekstskrivning (Content)

Konkurrencen på søgemaskinerne er hård, så kvalitetstekst med brug af de rigtige søgeord er afgørende for, at lige netop dit website bliver fundet på Google. Vi forfatter gerne nye tekster, eller tilretter eksisterende, så du får kvalitetsindhold på din hjemmeside, der samtidigt er søgemaskinevenligt.

Lokal seo

​Har du brug for at blive mere synlig lokalt udarbejder vi en lokal SEO-strategi, der kan tiltrække flere besøgende fra dit nærområde. Hvis de fleste af dine kunder befinder sig tæt på dig, bør du primært prioritere din indsats her, så du bliver fundet i Googles lokale søgeresultater Google My Business. Derudover hjælper vi dig med en linkbuilding-strategi, så du kan få flere links, hvilket er vigtigt hvis du vil have en højere rangering.

 

Hvad er SEO?

Søgemaskineoptimering er optimering af en hjemmesides organiske placering på en søgetjeneste. Dette kunne f.eks. være på Google, Bing eller Yahoo. Søgemaskineoptimering, forkortet SEO, rangeres ud fra en række parametre. Parametre der bl.a. inkluderer hjemmesidens hastighed, antallet af billeder, kvaliteten af indholdet, antallet af links, om den er mobilvenlig, osv. Altså mange faktorer der gør sig gældende for at opnå en god rangering.

Hvorfor benytte SEO?

Formålet med søgemaskineoptimering er at opnå en bedre placering på en søgetjeneste. Opnås en bedre placering på en søgetjeneste, vil trafikken til ens hjemmeside stige og kendskabet til ens brand forøges. I dag er der hård konkurrence om at rangere højt på Google, så en god SEO-strategi er derfor yderst vigtig i kampen om flere besøgende.

SEO er en forholdsvis omkostningslet måde at markedsføre ens virksomhed på. Vedligeholdes og opdateres ens SEO-strategi jævnligt, kan der opnås gode resultater for et relativt beskedent budget. Ydermere resulterer en god SEO-strategi i en forbedring af brugeroplevelsen for den enkelte.

 

Hvordan virker SEO?

Søgemaskiner består typisk af en crawler og et indeks. Crawlerens formål er at gennemsøge internettets content og indsamle al den information, der er nødvendig for at kunne opbygge et indeks. Det er i dette indeks vi gerne vil rangere så højt som muligt. For at kunne rangere så højt som muligt må vi derfor sikre, at vores hjemmeside opfylder en række kriterier, der gør den i stand til at opnå en topplacering på de såkaldte SERPs (Search Engine Results Pages). Google, som er verdens største søgemaskine, benytter komplekse algoritmer til at rangere hjemmesiders indhold. Disse algoritmer forandres konstant, og derfor er det vigtigt jævnligt at optimere ens hjemmeside, så den er SEO venlig.

Hvordan rangerer Google?

Tre fundamentale rangeringskriterier hos Google er autoritet, tillid og relevans:

Autoritet: Autoritet er en hjemmesides overordnede styrke på internettet. Her er websitets indhold, også kaldet content, samt antallet af links af afgørende betydning. Førhen spillede indholdet en mindre rolle end i dag, men søgemaskinerne er blevet meget bedre til at frasortere dårligt indhold til fordel for kvalitetsindhold. Struktur, ordvalg, etc. har indflydelse på en hjemmesides autoritet. Endnu vigtigere er antallet af links, også kaldet ’backlinks’, der refererer til ens hjemmeside. Antallet af links, der refererer til ens hjemmeside, er en slags blåstempling af sidens kvalitet. Et anden website, der linker til ens side, er et godt tegn og et tegn på, at nogen synes, at netop denne side er værd at besøge. Alle links er dog ikke lige meget værd. Et link fra én side kan være mere værd end et link fra en anden side. Kommer linket fra en side med stor autoritet, vil dette link typisk veje tungere end det andet link, der kommer fra en side med mindre autoritet. Så det er ikke kun antallet af links, men også kvaliteten af links, der har betydning.

Tillid: Netop kvaliteten af links er med til at afgøre, hvor tillidsfuld en hjemmeside anses for. Links fra mindre troværdige sider vil med stor sandsynlighed have en negativ indflydelse på rankingen i Google. Ligeledes vil sider med ringe kvalitetsindhold blive lavere rangeret af Google. Google belønner legitime sider med højt kvalitetsindhold og links fra troværdige kilder.

Relevans: Omhandler hvor relevant en hjemmeside er. Her kan færre links opvejes af relevant indhold. Det kræver meget arbejde og tager tid at få mange kvalitetslinks, men har man en hjemmeside med relevant indhold, kan man alligevel opnå en god placering hos Google. Dette giver f.eks. små virksomheder, samt virksomheder med lokal tilstedeværelse, en mulighed for at rangere højt.

Vigtige rangeringskriterier hos Google:

 • Mobilvenlighed
 • Content
 • Friskhed
 • Backlinks
 • Hastighed
 • Sikkerhed
 • Billeder
 • Social medie aktivitet

Gør din side mobilvenlig

Et mobilvenligt site er afgørende, hvis du ønsker at tiltrække flere besøgende til din hjemmeside. Da størstedelen af alle søgninger i dag foregår via mobil, og ikke desktop, er det derfor en god idé at gøre din side mobilvenlig. Dette gøres ved at have et responsivt site. Har du ikke et responsivt site, kan brugeren finde det besværligt at navigere på siden. På et responsivt site behøver man ikke at scrolle og zoome i samme grad, da siden er tilpasset skærmstørrelsen og derfor læsevenlig.

På nedenstående link kan du teste hvorvidt dit site er mobilvenligt:

https://search.google.com/test/mobile-friendly    

Mobile-first indexing 

Førhen blev hjemmesiders indhold indekseret og rangeret ud fra indholdet på desktopversionen. Grundet de stigende antal søgninger, som i dag sker fra mobiltelefoner, blev dette lavet om i 2018, da Google annoncerede et prioritetsskifte fra desktop til smartphones. Det betyder, at mobilversionen af ens hjemmeside nu primært danner grundlag for indekseringen på Google.

Content SEO – Kvalitetsindhold på din hjemmeside

Kvalitetsindhold er afgørende for en god SEO-strategi. Uden kvalitetsindhold på din hjemmeside kan en topplacering på Google være svær at opnå. Derfor bør du have stor fokus på dette. Det skal derfor være relevant og forståeligt for brugeren og skrevet i et sprog, som de fleste forstår. Derudover bør du så vidt muligt undgå overforbrug af samme keywords og såkaldt duplicate content, som er identisk indhold, der figurerer flere steder på din hjemmeside. Derudover må du gerne have meget tekst, så længe det er unikt og relevant for brugeren.

Hold din side opdateret med friskt indhold

Googles ’freshness’ algoritme prioriterer friskt indhold. Det kan derfor være en god idé jævnligt at forny det skrevne indhold på din hjemmeside, ligesom det kan være en god idé at oprette helt nye sider på dit website, da dette kan være medvirkende til at forbedre din score hos Google. Der er dog undtagelser til denne regel. Er indholdet noget som ikke behøves være ”friskt”, f.eks. historisk eller antikt indhold, er friskt ikke altid bedst. Nye backlinks til og fra din hjemmeside signalerer ligeledes friskhed og er værd at fokusere på.

Prioritér nye backlinks

Linkbuilding er essentielt, hvis du vil opnå en topplacering på Google. Hvis andre hjemmesider linker til din side, ser Google dette som en slags blåstempling og et tegn på, at andre synes dit indhold er godt og værd at linke til. Alle links rangerer dog ikke lige højt. Et link fra en tillidsfuld side med stor autoritet vejer tungere end et link fra en spambaseret side. Så linkkvalitet er afgørende. Nye links kan være svære at opnå, så en veldefineret linkbuilding-strategi er en god idé, hvis du vil have flere links.

Optimer hastigheden på din hjemmeside

Hastigheden, også kaldt ’page load time’, er afgørende for, hvor hurtigt siden kan crawles og dermed blive fundet af Google. Hvis page load time er høj øges afvisningsprocenten (bounce rate) – brugere der lander på ens hjemmeside for derefter straks at forlade den igen uden at have foretaget sig noget på siden. Hvis page load time derimod er lav, øges brugervenligheden og dermed antallet af konverteringer (definerede mål). Dette er rigtig godt, hvis du f.eks. ønsker flere tilmeldinger til dit nyhedsbrev, annonceklik eller køb af varer på din hjemmeside.

Test hastigheden på dit mobil- og desktopsite:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/     

Gør din side sikker

Det er vigtigt at brugere er beskyttede når de besøger din hjemmeside. ’Ikke sikker’ eller ’Not Secure’ ses med jævne mellemrum i browseren når man besøger en ny hjemmeside. Dette undgås ved at HTTPS sikre den. HTTPS, som står for ’Hypertext Transfer Protocol Secure’, garanterer at kun afsender og modtager kender indholdet af meddelelsen. Brugerens data kan derfor hverken spores eller stjæles mens de besøger siden, og data kan heller ikke gå tabt under overførelsen. Høj sikkerhed på ens website er ligeledes en positiv SEO rangeringsfaktor, hvilket også belønnes af Googles algoritmer.

Tilføj billeder til dit website

Pæne billeder er med til at forbedre brugeroplevelsen for den enkelte. Det er derfor vigtigt at finde gode billeder som skaber en visuel oplevelse for den besøgende. Billeder på dit website belønnes også af Google. Det er dog en god idé ikke at have for mange billeder, da det kan påvirke sitets hastighed, ligesom for mange ens billeder med brug af samme overskrift kan tolkes som spam. 

Vær synlig på de sociale medier

Er sociale medier vigtige for SEO? Svaret er ja. Der er en sammenhæng mellem din SEO ranking og din sociale medie aktivitet. Er du aktiv på de sociale medier i form af at dele, like og tweete indhold, er det mere sandsynligt at du vil opnå en højere ranking hos Google. Er du derimod inaktiv på de sociale medier, bør du overveje at prioritere dette. En blog med relevante artikler, en Twitter konto med interessante budskaber, en YouTube kanal med spændende videoer og en Facebook profil med en masse kvalitetsindhold, er en måde at styrke din sociale tilstedeværelse på.

Ovenstående er alle vigtige rangeringskriterier hos Google. Derudover bør du have fokus på følgende områder:

Brug de rigtige keywords

Keywords beskriver indholdet på dit site og kan bestå af ét ord eller flere ord. Det er vigtigt at vælge relevante ord og/eller fraser, da de helst skal matche brugernes søgninger. Der findes forskellige typer af keywords – nogle af dem er nævnt her: 

Short-tail keywords: Short-tail keywords er nøgleord med ét eller to ord. For eksempel ”Skjorte” eller ”Hvid skjorte”. Der er typisk høj søgevolume på disse ord, altså mange brugere der søger på disse ord, og det er i sig selv altid er godt, men til gengæld resulterer det også i hård konkurrence, da mange andre også benytter disse ord for at blive fundet. Derfor er det svært at rangere højt på Google med short-tail keywords, hvorfor du bør nedprioritere indsatsen her, især hvis du er en mindre virksomhed.

Long-tail keywords: Long-tail keywords er nøgleord bestående af flere ord. For eksempel ”Pæne skjorter i hvid”. Søgevolumen på long-tail keywords er typisk lavere, men fordi de er mere målrettede, er der typisk mindre konkurrence på ordene og dermed større sandsynlighed for at blive fundet. Prioritér derfor long-tail keywords!

Transactional keywords: Transactional keywords henvender sig til kunder, som målrettet har intentionen om at købe et produkt snart. Det kunne f. eks være ”Køb skjorter online”. Disse nøgleord er ligesom long-tail keywords gode, fordi de kan målrettes mere specifikt og ikke har den samme høje søgevolume som enkelte short-tail keywords.

Informational keywords: Informational keywords benyttes af brugere, som ønsker mere information omkring et specifikt emne. Søgningerne kunne typisk starte med ”Hvor…”, ”Hvordan… eller ”Hvem…”. Der er gode muligheder for at rangere højt på disse nøgleord, men da de omhandler information, leder de sjældent direkte til salg.

Navigational keywords: Navigational keywords benyttes af brugere som f.eks. søger efter et specifikt brand, såsom Facebook eller LinkedIn. Navigational keywords egner sig typisk godt til større virksomheder, som allerede er kendte i forvejen.

Googles opdateringer

Google forandrer konstant sine algoritmer, og det kan til tider være svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Derfor anbefales det, at du jævnligt holder øje med nye opdateringer, som kan påvirke din SEO. Nedenstående link er et godt sted at starte, hvis du vil have et overblik over de seneste opdateringer fra Google.

Google Webmaster Central Blog:

https://webmasters.googleblog.com/

Benyt lokal SEO

Har du en forretning, som primært henvender sig til lokalområdet, giver det mest mening at fokusere din indsats her. I Google My Business kan du registrere din virksomhed, så den bliver synlig i det område, som er relevant for din forretning. Google My Business er et lokalindeks, som synliggør virksomheder med lokal tilstedeværelse. Lokal SEO er en glimrende måde at vise sin nære tilstedeværelse på, og det kan gøres relativt simpelt og uden de store omkostninger. Lokal SEO skal dog ikke erstatte ens almindelige SEO-indsats, men blot være en tilføjelse. Hvis du vil opnå succes med lokal SEO, kunne det f.eks. være en god idé at styrke dit site med kvalitetsbilleder og videoer, opnå gode anmeldelser af din services, opbygge lokale links, sikre at adresse og telefon fremgår tydeligt og at give dine kunder mulighed for at dele deres oplevelser online via de sociale medier.

Hvad er Ankertekster?

Ankertekster, eller på engelsk ’anchor text’, er den tekst som står skrevet i et link. Et eksempel på en ankertekst kunne være: kvalitets T-shirts. Førhen var antallet af ankertekster afgørende for ens SEO-rangering uagtet om linkene var identiske, men i dag er kvalitet vigtigere end kvantitet. Derfor bør du i mindre grad fokusere på antallet, men i højere fokusere på hvor gode dine ankertekster er. Dine ankertekster bør ideelt set være en blanding af målrettede keywords og relaterede keywords, således at Google ikke anser det som spam.

Hvad er Meta tags?

Meta tags er overskrifter som giver søgemaskiner information vedrørende indholdet af dit website. Nogle meta tags er synlige for brugeren, mens andre ikke er. De ikke synlige meta tags ses i den bagvedliggende kodning af dit site, nemlig i HTML. Der findes forskellige typer af meta tags, heriblandt title tag, meta description og meta keywords. De har hver deres funktion, men title tag anses for at være den vigtigste.

Title tag

Title tag er den overskrift, som du ser øverst i dit browservindue hvis du klikker på en side. Title tag er den primære overskrift på siden og er derfor yderst vigtig i forhold til din ranking. Den giver desuden ejeren af sitet mulighed for med få ord at beskrive indholdet af hjemmesiden.

Meta description

Næst efter title tag er meta description det vigtigste meta tag. Meta description er den tekst, du ser placeret lige under den øverste blå linje i søgeresultaterne på Google. Det er en beskrivende tekst, der kan indeholde vigtige oplysninger omkring din hjemmeside, hvilket kan få brugere til at klikke på linket og dermed besøge den. Hvis den beskrivende tekst indeholder vigtige keywords, er det selvfølgeligt rigtig godt, da det som nævnt kan tiltrække flere besøgende, men Google pointerer dog, at keywords i meta description teksten ikke har nogen afgørende indflydelse på selve rankingen.

Meta keywords

Meta keywords anses for at være det mindst vigtige af de tre meta tags nævnt her. Meta keywords er en række beskrivende keywords for dit site. Meta keywords er usynlige for brugeren, men synlige i den bagvedliggende kodning. Fordi meta keywords er en række beskrivende eller relevante søgeord for ens site, giver dette folk mulighed for at benytte de samme ord igen og igen, hvilket kan resultere i at ordene optræder så mange gange, at de mister deres funktion og derfor ender som spam. Google har taget konsekvensen af dette og tillægger derfor ikke meta keywords nogen særlig betydning i deres ranking system mere. Det er dog vigtigt at adskille meta keywords fra almindelige keywords, da almindelige keywords, benyttet i beskrivende tekst på ens site, stadigvæk er meget vigtige for ens rangering.

Bliv kontaktet